Theo dõi ảnh chụp theo địa điểm trên iPhone iPad

 

Thông thường, khi mở bộ sưu tập ảnh và video trong ứng dụng Photos của iPhone, iPad thì ảnh, video đều được sắp xếp theo thứ tự thời gian. Nhưng có một cách thú vị nữa là theo dõi những bức ảnh của bạn theo địa điểm đã chụp. Các bức ảnh này sẽ tạo ra các điểm trên ban đồ và đánh dấu cho bạn biết những nơi nào bạn đã từng “chớp máy”. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn tìm ảnh của mình theo địa điểm.

+ Mở ứng dụng Photos từ màn hình chính.

+ Mặc định, ứng dụng sẽ hiển thị ảnh trong thư mục Moments (Khoảnh khắc). Bạn chọn Collections (Bộ sưu tập)

Moments-view-in-Photos

+ Bạn sẽ thấy hình ảnh được chia ra sắp xếp theo thời gian và địa điểm tương ứng.

Collections-view-in-Photos

+ Tiếp tục nhấp vào tên địa điểm, Sẽ có bản đồ hiện ra và các bức ảnh của bạn sẽ được đánh dấu trên bản đồ này theo địa điểm của chúng. Chọn vào từng địa điểm để xem chi tiết.

Your-photos-sorted-by-location-on-a-map