Cài đặt thông báo của ứng dụng trên iPhone iPad

 

Trong bài viết này blog sẽ hướng dẫn bạn chi tiết cách thiết lập thông báo sao cho phù hợp với mục đích sử dụng đối với từng ứng dụng.

Để vào phần cài đặt thông báo, thao tác vào Cài đặt > Thông báo

2016-03-27 07.49.34

Mục đầu  tiên tại đây là Chế độ Xem thông báo. Có hai tùy chọn Thứ tự sắp xếpNhóm theo ứng dụng. Đây là hai tùy chọn để cài đặt thông báo trong trung tâm thông báo (vuốt từ cạnh trên màn hình xuống để mở). 2016-03-27 07.49.00

  • Thứ tự sắp xếp: Có thể lựa chọn Thủ công hoặc Gần đây. 
    • Thủ công: Bạn tự sắp xếp ứng dụng mình muốn hiển thị đầu tiên trong Trung tâm thông báo. Chạm vào biểu tượng bên phải ứng dụng rồi kéo nó lên xuống để thực hiện sắp xếp.
    • Gần đây: Sắp xếp theo thứ tự thời gian
  • Nhóm theo ứng dụng: Khi bạn bật mục này thì thông báo trong Trung tâm thông báo sẽ nhóm theo ứng dụng chứ không tách riêng rẽ ra. Tùy chọn này chỉ xuất hiện đối với Thứ tự sắp xếpGần đây.

Bây giờ đến cài đặt kiểu thông báo. Các ứng dụng được sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái. Tại đây bạn có thể cài đặt cách mà mỗi ứng dụng thông báo đến mình. Ở đây tôi ví dụ với ứng dụng Tin nhắn.

2016-03-27 07.51.44

Bật hoặc tắt tùy chọn Cho phép Thông báo tùy theo ý muốn của bạn.

Các tùy chọn tiếp theo:

  • Hiển thị trong T.tâm t.báo
  • Âm thanh: Cài đặt âm thanh thông báo
  • Biểu tượng ƯD phù hiệu: Chính là con số nhỏ màu đỏ biểu thị số thông báo ở góc icon mỗi ứng dụng.notif_ctr_badge_2x
  • Hiển thị trên Màn hình khóa: Ch0 phép thông báo hiển thị ở màn hình khóa.

Riêng đối với ứng dụng Tin nhắn, bạn có thêm mục Tùy chọn Tin nhắn ở phía dưới. Bạn có thể ẩn xem trước nội dung tin nhắn ở màn hình khóa và thiết lập lần lặp lại cảnh báo tại đây.

Gửi phản hồi về ứng dụng