Bật tự động điền khi đăng nhập và xem lại mật khẩu trên Safari

 

Nếu bạn đã từng đăng nhập một tài khoản trên Safari và có lưu lại thông tin đăng nhập, bạn có thể xem lại mật khẩu của mình bất cứ lúc nào hoặc bật chức năng tự động điền tài khoản mà không phải nhập lại nữa.

Bạn nên bật chức năng đồng bộ Safari trên iCloud để có thể lưu trữ thông tin đăng nhập và sử dụng trên nhiều thiết bị khác nhau của Apple. Cách bật đồng bộ như sau: Cài đặt > iCloud > Safari > Bật

Xem lại mật khẩu trên Safari

Nếu bạn đã từng lưu lại mật khẩu trên iPhone, bạn có thể xem lại nó.

  1. Mở Cài đặt
  2. Kéo xuống và chọn Safari Lưu mật khẩu iPhone
  3. Chọn mục Mật khẩu, nếu bạn có sử dụng Touch ID hoặc mật khẩu iPhone thì xác nhận vào.
  4. Một danh sách các trang web sẽ hiện ra, bạn chỉ việc tìm Website mong muốn và bấm vào nóLưu mật khẩu iPhone
  5. Bạn có thể Copy mật khẩu bằng cách bấm giữ vào Mục Mật khẩu để sử dụng.

Bật chức năng tự động điền tài khoản trên Safari

Chức năng này sẽ giúp bạn tiết kiệm được khá nhiều thời gian thay vì ngồi gõ tài khoản mỗi khi đăng nhập đấy.

  1. Mở Cài đặt
  2. Kéo xuống và chọn Safari
  3. Chọn mục Tự động Điền ngay phía dưới mục Mật khẩu.
  4. Bạn bật 2 mục: Sử dụng Thông tin Liên hệTên và Mật khẩu lên2016-03-16 07.07.35
  5. Tại mục T.tin của tôi, chọn Tên của bạn trong danh bạ.New

Vậy là ta đã thiết lập xong chức năng tự đồng điền trên Safari. Bây giờ mỗi lần truy cập vào trang web mà bạn đã lưu mật khẩu, nó sẽ xuất hiện khung đăng nhập với đầy đủ thông tin mà không cần phải nhập lại nữa.

Bạn hãy xem 15 tính năng cần biết khi sử dụng Safari để biết thêm nhiều mẹo và thủ thuật Safari trên iPhone và iPad.