Cách ẩn Video iPhone và iPad ngay trong Cài đặt

 

Ẩn Video iPhone có lẽ là một từ khóa, một chủ đề được nhiều anh em và các chị quan tâm. iOS đã cho phép chúng ta giới hạn nội dung để bảo vệ dữ liệu của người dùng. Vậy nên từ giờ ta có thể ẩn video đi, thậm chí còn có cả password đi kèm. Không chỉ dùng để ẩn phim, bạn có thể dùng nó để giới hạn các mục khác như Camera, Safari, ứng dụng,…

Hướng dẫn ẩn Video iPhone trong mục Cài đặt:

Bước 1: Vào Cài đặt -> Cài đặt chung -> Giới hạn

2016-02-22 00.11.03

Bước 2: Chọn Bật giới hạn, thiết bị sẽ yêu cầu bạn thiết lập mật khẩu giới hạn.

Bước 3: Thiết lập mật khẩu xong, Kéo xuống Nội dung được cho phép, chọn vào mục Phim, tiếp tục chọn mục Không cho phép phim

2016-02-22 00.11.47

Sau khi hoàn thành bước ba, thoát ra vào lại app Video để xem thành quả.

2016-02-22 00.12.10

Tất cả các Video bị giới hạn và ẩn đi. Vào Cài đặt -> Cài đặt chung -> Giới hạn. Nhập mật khẩu đã thiết lập ở bước hai để tắt giới hạn. Video sẽ hiện trở lại.