Sử dụng Máy tính trên iPhone iPad hiệu quả với 2 mẹo nhỏ

 

iOS tồn tại bên trong nó rất nhiều tính năng ẩn. Một số đã được chia sẻ trong các bài viết trước. Bạn có thể xem thêm:

Ở bài viết này, blog sẽ hướng dẫn 2 tips khi sử dụng ứng dụng Máy tính trên iPhone để tính toán. Hi vọng điều này hữu ích đối với bạn.

Xóa chữ số vừa nhập

Để xóa chữ số vừa nhập, bạn chỉ chạm vào dãy số hiển thị trên máy tính và vuốt sang phải. Mỗi lần vuốt sẽ xóa một chữ số bắt đầu từ hàng thấp nhất.

Dung may tinh iPhone

Hiển thị bàn phím tính toán đầy đủ

Để thực hiện tính năng này, bạn phải tắt Khóa xoay màn hình đi.

Bạn có thể tắt/bật nhanh khóa xoay màn hình thông qua Trung tâm điều khiển. Để vào Trung tâm điều khiển, vuốt ngược lên từ cạnh dưới màn hình.

Dung may tinh iPhone

Sau khi đã tắt khóa xoay màn hình, mở ứng dụng Máy tính lên và xoay ngang nó. Một bàn phím tính toán khá đầy đủ sẽ xuất hiện, bao gồm các phép tính thông dụng như log, lượng giác, lấy căn, lũy thừa…

2016-03-15 07.28.12