Cách check imei iphone, kiểm tra imei apple chính hãng

Kiểm tra imei iphone để có thể nắm bắt được ngày kích hoạt máy, và chế độ bảo hành của iphone đó còn hay không. Và check được thêm cả imei đó là máy lock hay máy world (quốc tế),…