Hướng dẫn kiểm tra iCloud iPhone iPad

iCloud vừa là dịch vụ lưu trữ đám mây dùng để đồng bộ dữ liệu vừa là một công cụ quản lý các thiết bị. Khi bạn đăng nhập iCloud vào máy thì nó sẽ lưu lại thông tin tài…