15 tính năng cần biết khi sử dụng Safari

Safari là trình duyệt web nổi tiếng được Apple cung cấp và phát triển. Tốc độ nhanh, tính năng đa dạng là những điểm nổi bật của trình duyện này. So với các trình duyệt web nổi tiếng khác trên AppStore, Safari vẫn được…