Sử dụng Siri để nhắc lại hành động hiện tại

Cho đến thời điểm này, Siri vẫn chưa hỗ trợ Tiếng Việt của chúng ta. Tuy nhiên bạn có thể trải nghiệm công cụ trợ lý ảo này thông qua một vài câu lệnh tiếng Anh đơn giản. Trong bài viết này,…